2/21/2024

Yarn Khomein Industries, Social Industry

شرکت صنایع نخ خمین در شروع فعالیت خود به نام نخ طلا درسال 1353در زمینی به مساحت 120 هکتار (حدود 5/37 هکتار محصور شده در مهر ماه 1363 ) با ظرفیت اسمی 18 تن تولید در روز انواع نخ هاي اکریلیک هایبالکی و ( پشم – پلی استر ) شروع به فعالیت نمود ، کل اموال و دارائی هاي شرکت از جمله زمین ، ساختمان ، ماشین آلات ، تأسیسات و در اداره ثبت شرکت هاي تهران به نام شرکت صنایع نخ خمین (سهامی خاص) به ثبت رسید . قابل به ذکر است شرکت در اوج فعالیت با دارا بودن 930 نفر پرسنل تولیدي ، فنی و اداري روزانه 18 تن تولید عملی دارد.

Product
Our Services
News and Articles
 تولید نخ از الیاف استبرق در کشور

تولید نخ از الیاف استبرق در کشور

خلاصه خیر در این مکان قرار میگیرد خلاصه خیر در این مکان قرار میگیرد خلاصه خیر در این مکان قرار میگیرد خلاصه خیر در این مکان قرار میگیرد خلاصه خیر در این مکان قرار میگیرد خلاصه خیر در این مکان قرار میگیرد خلاصه خیر در این مکان قرار میگیرد خلاصه خیر در این مکان قرار میگیرد خلاصه خیر در این مکان قرار میگیرد خلاصه خیر در این مکان قرار میگیرد 
عنوان نمایشگاه ها

عنوان نمایشگاه ها

شانزدهمین دوره نمایشگاه نخ و الیاف استانبول ، امسال در شهر استانبول ترکیه برگزار خواهد گردید. این نمایشگاه که از مهمترین نمایشگاههای صنعت نخ و الیاف در دنیا محسوب می گردد، توسط گروه برگزاری نمایشگاهی تویاپ و در محل برگزاری نمایشگاههای تویاپ در منطقه بیوک چکمجه در بخش اروپایی استانبول برگزار خواهد شد. دوره قبلی این نمایشگاه بسیار موفق عمل کرده و پذیرای حدود ۱۲۵۰۰ بازدید کننده متخصص از سراسر دنیا بوده است...